آتش نشانی شیراز مهارلو - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس