آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس