آدرس مراکز واکسیناسیون کرونا در شیراز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس