آریایی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • آخرین بازماندگان آریایی‌ها/مردمی با خون خالص!

    آخرین بازماندگان آریایی‌ها/مردمی با خون خالص!

     اصطلاح ” آریایی ”  این واژه برگرفته از واژۀ سانسکریت “آریا” است که به معنای “نجیب‌زاده است، و در اصل به مردمی اطلاق می‌شده که به یک زبان هندوایرانی سخن می‌گفته و از آسیای مرکزی به هند و ایران مهاجرت کرده بودند. بعد‌ها از این واژه برای اطلاق به گروه‌های قبیله‌ای که در دره‌های رود سند که […]