آزار خیابانی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • هزار دلیل زشت پسران و مردان جوان برای متلک گفتن به زنان در خیابان

    هزار دلیل زشت پسران و مردان جوان برای متلک گفتن به زنان در خیابان

    در این گزارش از پسرها و مردان پرسیده‌ایم چرا متلک می‌گویند و از این کار چه هدفی دارند؟ آیا فکر می‌کنند متلک گفتن می‌تواند آزارنده باشد؟ چه شرایطی باعث می‌شود پسرها به این رفتار گرایش پیدا کنند؟ فراز دیلی : متلک چیست؟ یک حرف طنز و کنایی یا یک واژه و جمله‌ی آزارنده؟ بد نیست […]