آزمایش آنتی بادی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • آیا اگر نتیجه تست آنتی بادی کووید-۱۹ من مثبت باشد، ایمن هستم؟

    آیا اگر نتیجه تست آنتی بادی کووید-۱۹ من مثبت باشد، ایمن هستم؟

    در حال حاضر با توجه به اینکه موارد متعددی از انجام تست های آنتی بادی کرونا در دنیا مطرح شده ، پرسش های سوالات متعددی نیز از این نوع برای افراد جامعه شکل گرفته است. به گزارش اول فارس، دکتر امیر امامی ،عضو هیات علمی میکروبشناسی دانشگاه و رئیس کمیته اجرایی کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی […]