اسماعیل قزل سلفی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • یک استان فارسی مشاور  امور استان‌های سازمان بسیج دانشجویی کشور شد

    یک استان فارسی مشاور امور استان‌های سازمان بسیج دانشجویی کشور شد

    رئیس سازمان بسیج دانشجویان در حکمی مشاور مسئول این سازمان در امور استان‌ها را منصوب کرد.به گزارش  اول فارس، محمدجواد نیک‌روش در حکمی اسماعیل قزل سلفی را به عنوان مشاور مسئول سازمان بسیج دانشجویی در امور استان‌ها منصوب کرد. در بخشی از حکم اسماعیل قزل سلفی انتظارات و شرح وظایف مشاور مسئول سازمان بسیج دانشجویی […]