اسماعیل کوثری - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • نظامی ها چکار کرده اند که مردم را می ترسانیم؟
    اسماعیل کوثری:

    نظامی ها چکار کرده اند که مردم را می ترسانیم؟

    اسماعیل کوثری، نماینده ادوار مجلس و از سرداران سپاه می گوید: نمیدانم چرا بعضی ها میخواهند جنگ روانی راه اندازند و بگویند نظامی! منظور آنها بچه های سپاه هستند، بچه های سپاه قبل از اینکه به سپاه بیایند سیاسی بودند و مبارزه می کردند.