اشتباه در عمل جراحی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ماجرای عمل جراحی اشتباه در بیمارستان شهید رجایی شیراز
    اقدام جالب رئیس بیمارستان در پذیرش خطا و پوزش از بیمار

    ماجرای عمل جراحی اشتباه در بیمارستان شهید رجایی شیراز

    رییس بیمارستان شهید رجایی شیراز درخصوص انتشار خبر انجام اشتباه عمل جراحی بر روی مچ دست یک مصدوم در فضای مجازی پاسخ داد. به گزارش اول فارس، سید امیررضا مصباحی رییس بیمارستان شهید رجایی  در خصوص بیمار «الف – ک» که در روز پنج شنبه بیست و پنجم مهر امسال برای عمل جراحی شکستگی ناحیه مچ دست برای پین […]