اشکانی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • مهمترین عوامل سقوط دولت اشکانی و روی کار آمدن ساسانیان

    مهمترین عوامل سقوط دولت اشکانی و روی کار آمدن ساسانیان

    بدیهی است این واقعیت را نمی توان نادیده انگاشت که در طول عمر امپراطوری اشکانی که از دویست و پنجاه سال پیش از میلاد مسیح (سال تاسیس دولت پارتیان در شمال خاوری ایران)  تا سال ۲۲۴ پس از میلاد مسیح (سال شکل گیری دولت ساسانی به وسیله اردشیر بابکان در مرکز و جنوب غرب ایران)، یعنی اندکی کمتر از پنج سده […]