اصفهان قتل اعتراضات - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • مصطفی صالحی معروف به مصطفی فَتَل اعدام شد

    مصطفی صالحی معروف به مصطفی فَتَل اعدام شد

    قاتل مدافع امنیت مردم شهید سجاد شاه‌سنایی بعد از ٣ سال، بامداد امروز در اصفهان به دار مجازات آویخته شد. خبرگزاری فارس: قاتل مدافع امنیت مردم شهید سجاد شاه‌سنایی بعد از ٣ سال، بامداد امروز در اصفهان به دار مجازات آویخته شد. بامداد امروز مصطفی صالحی معروف به مصطفی فَتَل، قاتل مدافع امنیت مردم شهید […]