اصلاح قانون تجارت - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تب و تاب انتخاباتی قانون تجارت را به مسلخ میبرد
    مصاحبه با دکتر جعفر قادری، نماینده سابق مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی

    تب و تاب انتخاباتی قانون تجارت را به مسلخ میبرد

    شاید منطقی تر بود که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تلفیق بررسی طرح ها و لوایح شکل می گرفت، کمیسیونی شبیه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه متشکل از نمایندگان همه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی که در بررسی چنین طرحها و لوایحی بدون زمان بری از مجلس و از همه نمایندگان دست به کار می شدند. […]