افراد ثروتمند - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • برای ثروتمند شدن چگونه فکر کنیم؟

    برای ثروتمند شدن چگونه فکر کنیم؟

    ذهنیت ثروتمند می‌داند که بهترین جایی که می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند خود ذهن است. می‌داند که صرف وقت، انرژی و پول برای بهتر کردن خود، دانسته‌ها و ذهنشان بیش از هر سرمایه‌گذاری دیگری برایشان سود به همراه خواهد داشت