افراد دروغگو - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • با این نشانه ها فرد دروغگو را بشناسید

    با این نشانه ها فرد دروغگو را بشناسید

    ژان کریستف می‌گوید خوراک این جهان اندکی حقیقت است و بسیاری دروغ. متاسفانه دیدگاه بدبینانه کریستف واقعی به نظر می‌رسد و روزانه در زندگی واقعی و مجازی با هزاران دروغ کوچک و بزرگ مواجهیم. به گزارش اول فارس ،دروغ‌هایی که گاهی شاید ضرری هم نداشته باشند اما برخی دیگر می‌توانند از نظر مالی یا روحی […]