افراد مسن - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تمایل دختران جوان به ازدواج با  افراد مسن و پولدار
    ازدواج با مرد بیست سال بزرگتر

    تمایل دختران جوان به ازدواج با افراد مسن و پولدار

    تمایل دختران جوان به افراد مسن یکی از شایع ترین ازدواج ها طی ۲دهه اخیر ازدواج دختران جوان با مردان بسیار بزرگتر از خودشان است . ازدواج دختران جوان با مردان مسن اغلب به علت تحولاتی است که طی سال های اخیر در الگوی روابط زن و مرد رخ داده است. مردان مسن گسترش روابط […]