افرایش طول عمر باتری خدرو - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • روش های افزایش طول عمر باتری ماشین چیست ؟

    روش های افزایش طول عمر باتری ماشین چیست ؟

    افزایش طول عمر باطری ماشین افزایش طول عمر باطری ماشین با روشهایی که میتوانید با انجام آن از خراب شدن زود هنگام باطری ماشینتان جلوگیری کنید و طول عمر مفید باطری را افزایس دهید.   روش های افزایش طول عمر باطری ماشین هر ماه سر باطریهای ماشین را کنترل اگر سولفاته روی آنها مشاهده کردید به […]