افزایش قیمت شکر - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • جزئیات افزایش قیمت شکر فله در استان فارس
    رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت فارس اعلام کرد:

    جزئیات افزایش قیمت شکر فله در استان فارس

    نرخ مصوب قیمت شکر فله در استان فارس اعلام شد. حمید رضا ایزدی رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان فارس در گفتگو با اول فارس نرج مصوب شکر فله در استان فارس را تبعی از تغییرات اعمال شده در سراسر کشور دانست و گفت قیمت شکر فله از مدتی پیش از ۳۴۰۰ تومان به قیمت […]