افسانه کمالی انارکی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس