افسردگی در ایران - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • افسردگی ،نشانه ها ،پیشگیری و درمان

    افسردگی ،نشانه ها ،پیشگیری و درمان

    مطالعاتی که تاکنون در ایران درباره افسردگی انجام شده بیانگر این است که بیش از ۲۰درصد از جامعه بزرگسال دچار نوعی اختلال روانی از جمله افسردگی هستند.