اقدام مشترک - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • دو بعد اقدام مشترک

    دو بعد اقدام مشترک

    کم کم چهار سال از امضای برجام می گذرد.( ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴)زمانی بود که برجام به عنوان یک توافق بین المللی به امضای طرفین مذاکرات هسته ای رسید.  برجام ،برنامه جامع اقدام مشترک توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران بود که در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ […]