الزام همراه داشتن کارت ملی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس