الهام شریفی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • هرم خویشاوندی آفت هرم سازمانی

    هرم خویشاوندی آفت هرم سازمانی

    فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و همچنان در کنار سایر عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‏ها بوده است، از مهم ترین فساد ها که در حال حاضر بیشتر افراد اجتماعات به نوعی با آن در گیر هستند فساد اداری می باشد. فساد اداری یک پدیده سازمانی است که روند توسعه کشورها […]