الکترونیکی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی و غیر حضوری شد

    صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی و غیر حضوری شد

    با راه اندازی این سامانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی و با داشتن کد ثنا در سامانه جامع خدمات الکترونیک قضائی، می توان در سایت WWW.ADLIRAN.IR کمتر از ۲۴ ساعت و با مبلغ ۲۰ هزار تومان می توان گواهی عدم سوء پیشینه را به صورت الکترونیکی دریافت کرد