الکل خوراکی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • خوردن الکل هیچ تاثیری در نابودی کرونا ندارد
    رییس بخش مسمومین بیمارستان لقمان تهران

    خوردن الکل هیچ تاثیری در نابودی کرونا ندارد

    دکتر شادنیا با تاکید مجدد بر این‌که باور نابودی کروناویروس با مصرف خوراکی الکل یک باور غلط است، اظهار کرد: طی روزهای اخیر با همین باور غلط شاهد مراجعه بیمارانی با علایم چشمی، کاهش سطح هوشیاری و عوارض جدی به خاطر مسمویت ناشی از مصرف الکل و این رفتار غلط غیرعلمی و غیربهداشتی بودیم