الی گشت - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • پروانه فعالیت شرکت مسافرت هوایی «الی گشت» تعلیق شد
    به دلیل گرانفروشی:

    پروانه فعالیت شرکت مسافرت هوایی «الی گشت» تعلیق شد

    پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی الی گشت به دلیل گرانفروشی به مدت سه ماه تعلیق شد. خبرگزاری ایلنا به نقل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری نوشت:  به استناد بررسی های بعمل آمده در خصوص فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی الی گشت و تصمیم کمیته نظارت بر تاسیس و فعالیت  دفاتر خدمات مسافرت هوایی، پروانه […]