امانت - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • اول فارسTV| صاحب این دوچرخه کجاست؟

    اول فارسTV| صاحب این دوچرخه کجاست؟

    صدا وسیما: حاج حسن نعلچگر، که اینک نامش با دوچرخه امانتی در فضای حقیقی و مجازی می‌چرخد متولد۱۳۱۶ بود و با چکش مسگری به زندگیش رونق می‌داد او در آخرین مصاحبه اش گفت: که روزی جوانی دوچرخه اش را به او سپرد تا سریع برگردد، اما حدود نیم قرن است که به دنبال دوچرخه نیامده […]