اماکم گردشگری فارس - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • کلیه اماکن گردشگری استان فارس تعطیل شد

    کلیه اماکن گردشگری استان فارس تعطیل شد

    روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از تعطیل شدن کُل اماکن گردشگری تحت نظارت این اداره با هدف قطع زنجیره انتقال کرونا خبر داد.