امور مشترکین همراه اول شیراز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس