امپراطوری ایران - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تنبیهات و مجازات های وحشتناک در  ایران باستان

    تنبیهات و مجازات های وحشتناک در ایران باستان

    از ایرانیان باستان به عنوان انسان هایی که به شدت به عدالت باورمند بودند یاد می شود. حکومت های دوران ایران باستان قوانین سختگیرانه و بسیار دقیقی در مورد مجازات های زیر پا گذاشتن قوانین داشتند. ایرانیان باستان بر این باور بودند که هیچ کسی نباید به خاطر اولین خلافی که مرتکب شد کشته شود […]