امیر هوشنگ ابتهاج - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • سایه نویسنده ” حافظ به سعی سایه ” درگذشت
    امیر هوشنگ ابتهاج :

    سایه نویسنده ” حافظ به سعی سایه ” درگذشت

    امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه، شاعر بلند آوازه ایران در ۹۵ سالگی درگذشت. این خبر را یلدا ابتهاج دختر سایه در صفحه شخصی اش منتشر کرد. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه، شاعر بلند آوازه ایران در ۹۵ سالگی درگذشت. این خبر را یلدا ابتهاج دختر سایه در صفحه شخصی اش منتشر کرد. سایه […]