اهانت به قوم کرد - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس