اَمرداد - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • مرگ سنگ‌نبشته‌ی پهلوی کوه دژِ اِستخر

    مرگ سنگ‌نبشته‌ی پهلوی کوه دژِ اِستخر

    سنگ‌نبشته‌ی پهلوی ساسانی کوه دژِ اِستخر در شهرستان مَرودَشت بر اثر عوامل طبیعی، محیطی، انسانی و غفلت مسوولان میراث فرهنگی پس از گذشت کمابیش پانزده سَده دچار مرگ زود هنگام شده و واپسین روزهای زیست خود را سپری می‌کند