اگزوز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • دلیل خروج آب از اگزوز خودرو

    دلیل خروج آب از اگزوز خودرو

    در اکثر مواقعی که دود سفید از لوله اگزوز خارج می شود مشکلی نیست، چرا که دود سفید خروجی آب چگالش شده بوده که در سیستم اگزوز بوجود می آید و این پدیده معمولا در روزهای سرد صورت می گیرد.