ایجاد حساب کاربری - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • نحوه ایجاد حساب کاربری و دریافت فیش حقوقی بازنشستگان در سایت تامین اجتماعی

    نحوه ایجاد حساب کاربری و دریافت فیش حقوقی بازنشستگان در سایت تامین اجتماعی

    در این گزارش نحوه ثبت نام و ایجاد حساب کاربری و دریافت فیش حقوقی بازنشستگان در سایت تامین اجتماعیرا مرحله مرحله آموزش میدهیم. نحوه ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سایت تامین اجتماعی مخاطبین سازمان تامین اجتماعی (از قبیل بازنشستگان تامین اجتماعی) با ایجاد حساب کاربری در سایت سازمان تامین اجتماعی می‌توانند به کلیه […]