بازار بورس و اوراق بهادار - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • نماد یک شرکت بورسی چیست؟

    نماد یک شرکت بورسی چیست؟

     هر شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار با یک نماد شناخته می شود که نماد شرکت بورسی نام دارد. در بازار بورس و اوراق بهادار هر شرکت با یک نماد شناخته می‌شود تا افراد برای نوشتن و درخواست خرید و فروش سهام آن شرکت، نیاز به وارد کردن اسم کامل قانونی شرکت را نداشته […]