توده - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • مسیح مهاجری : پشتوانه مردمی را فقط با تامین معیشت توده‌های مردم می‌توان حفظ کرد
    در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی

    مسیح مهاجری : پشتوانه مردمی را فقط با تامین معیشت توده‌های مردم می‌توان حفظ کرد

    مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه چنین نوشته است:    ” استفاده از رهنمودهای امام خمینی در فضای غبارآلود کنونی بهترین راه برای پیدا کردن مسیر و نجات یافتن از گرفتار شدن در بیراهه است. امام خمینی در اوج قدرت و محبوبیت دوران رهبری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی […]