جاده فیروزآباد به فراشبند - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس