جرم صدور چک بلامحل - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • چه زمانی چک ‌برگشتی جرم کیفری است؟
    وکیل خود باشیم:

    چه زمانی چک ‌برگشتی جرم کیفری است؟

      اگر می‌خواهید برای پیگیری چک برگشتی زود به نتیجه برسید، شکایت کیفری کنید چون روند سریع‌تری نسبت به پیگری از دادگاه‌های حقوقی دارد اما سوال این است که آیا می‌شود از هر چک برگشتی شکایت کیفری مطرح کرد؟