خانه تاریخی طالبان شیراز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • توضیحاتی در مورد ادعاهای مالکیت بر خانه تاریخی طالبان شیراز

    توضیحاتی در مورد ادعاهای مالکیت بر خانه تاریخی طالبان شیراز

    ‌مدیرکل میراث فرهنگی فارس اعلام کرد که این اداره‌کل آمادگی دارد تا در صورت تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای مرمت و استحکام بخشی خانه تاریخی طالبان توسط مالک در قالب طرح حمایت از مالکین و متصرفین بناهای تاریخی، بخشی از هزینه‌ها را در چهار چوب قانون و ضوابط میراث فرهنگی تقبل کند. ب‌ه […]