خرابی تسمه دینام - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس