خرید روغن - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • صف‌‌ گرفتن شهروندان برای خرید روغن و دریافت کد بورسی در شیراز

    صف‌‌ گرفتن شهروندان برای خرید روغن و دریافت کد بورسی در شیراز

    این روزها صف های طولانی خرید روغن و از طرفی ثبت نام‌ها در سامانه سجام و دریافت کدبورسی می تواند بیشترین نگرانی باشد؛ افرادی که برای دریافت یک روغن چند لیتری باید ساعت‌ها در صف بمانند و این در شرایطی است که محدودیت های تردد در مقابل این نوع رفتارها سنخیتی ندارد.