خرید سیمان در بورس کالا - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • بهار ۹۹۰ میلیاردی سیتا، پیشکش صاحبان سهام
    در بررسی عملکرد سه ماهه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین مشخص شد

    بهار ۹۹۰ میلیاردی سیتا، پیشکش صاحبان سهام

    رضا جمارانیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامینگفت:مصرف کننده ای که پاکت سیمان را زمستان سال گذشته ۶۰ هزار تومان در بازار می خرید در بورس کالا که امکان خرید ۱۰ تنی فراهم است می توانست ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بخرد. این سیاست منجر به کاهش قیمت سیمان در بورس کالا برای مصرف شد.