خودروهای مشمول در بورس - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • جزئیات خرید خودرو در بورس کالا

    جزئیات خرید خودرو در بورس کالا

    مجلس کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخص می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند.