خورشت مرغ و آلو - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس