خون صلح - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تخصص عجیب یک مرد ایرانی در اعدام نکردن افراد

    تخصص عجیب یک مرد ایرانی در اعدام نکردن افراد

    این شخصیت خیرخواه و معتمد کرمانشاهی گفت: اگر تنها ۲۰ درصد مردم بویژه بزرگان و معتمدان طوایف برای حل اختلاف اطرافیان و بستگان خود پا پیش بگذارند، من شک ندارم که دادسراها و دادگاه‌ها خلوت خواهد شد.