خیابان دماوند - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ماموران در جستجوی شکارچی زنان تنها؛  جوان با کلاه سیاه و کلت کمری

    ماموران در جستجوی شکارچی زنان تنها؛ جوان با کلاه سیاه و کلت کمری

    در ادامه بررسی‌ها و با شناسایی ۶ شاکی پرونده، مشخص شد که مرد نقاب دار بیشتر نقشه‌هایش را در محدوده خیابان‌های دولت آباد و شهرری اجرا کرده است، اما در خیابان دماوند و پیروزی نیز چند سرقت داشته که این موضوع نشان می‌داد او تمرکز مکانی برای اجرای نقشه هایش نداشته است.