خیانت مرد در زندگی مشترک - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • خیانت همسر در زندگی مشترک ، دلائل و نشانه ها

    خیانت همسر در زندگی مشترک ، دلائل و نشانه ها

    علم روانشناسی معتقد است که افراط و تفریط یکی از مهمترین دلایل بروز خیانت همسر است. بی محبتی یا محبت زیاد، بی محلی یا کنترل گری زیاد و اهمیت دادن پی در پی یا بی اهمیتی مطلق از عوامل مهم در شکل گیری خیانت همسر هستند.