دادخواست استرداد جهیزیه - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • مراحل قانونی استرداد جهیزیه زن

    مراحل قانونی استرداد جهیزیه زن

    براساس قانون زن اگر مالک جهیزیه باشد حق باز پس گیری آن را دارد و اگر سیاهه داشته باشد میتواند دادخواست استرداد جهیزیه با سیاهه را انجام دهد.