دادخواست به دیوان عدالت اداری - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • مدارک لازم جهت شکایت در دیوان عدالت اداری

    مدارک لازم جهت شکایت در دیوان عدالت اداری

    تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست، مدارک استخدامی در خصوص اعتراض به اخراج از محل کار و... از جمله مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است.