دادستان عمومی و انقلاب تهران - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • علی القاصی مهر از دادگستری فارس رفت

    علی القاصی مهر از دادگستری فارس رفت

    «علی القاصی مهر» دادستان جدید عمومی و انقلاب تهران در دستگاه قضایی، سمت های مختلفی اعم از دادستانی شیراز، رییس دادگستری استان فارس و… برعهده داشته است. به گزارش اول فارس ، علی القاصی مهر در رزومه کاری خود در دستگاه قضایی سمت های مختلفی را برعهده داشته است. او در آبان ماه سال ۹۰ […]